Alle bilder på www.fotosalg.net er digitale og kan derfor justeres / manipuleres etter ønske. Bildene her er å beregne som skissebilder og kan fritt brukes til planlegging/skissering. Skissebildene er av lavere kvalitet enn original bildet. Det er ikke lov å publisere/fremkalle  skissebilder. Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe rettighetene til et bilde. All rights reserved. It is a federal offense to copy or publish anything from this website without permission first.